Advies

Dat goed ruwvoer de basis is om goed te kunnen melken is bekend, maar om de koe daarbij een mest te laten produceren die ook weer goed ruwvoer oplevert is vaak een probleem. De verliezen aan milieubelastende gassen is te groot en daarbij de bemestende waarde voor de bodem te klein. Het gevolg is het moeten investeren in emissiebeperkende technische maatregelen in stal, opslag en bij het aanwenden van deze mest. Daarbij vraagt de bodem om aanvullingen van diverse meststoffen om tekorten in het voer te compenseren. Een alternatief blijft altijd aankopen van veel voer en daarmee meer melk per hectare. De consequentie daarvan is dat de koeien zomer en winter naar binnen gaan. Het gevolg: meer mest op stal, meer mineralen om af te voeren en een hogere belasting voor mens, dier en milieu. Om intensief en toch maatschappelijk verantwoord te mogen boeren, is een hoge investering in dure stalsystemen onoverkomelijk.

In de Kringlooplandbouw worden management maatregelen getroffen en middelen gebruikt om tot een hogere efficiëntie in het bodem-, plant- diersysteem te komen. Daardoor kan de input in het bedrijf van mineralen, zoals stikstof en fosfaat in (kracht)voer en (kunstmest)bemesting sterk worden beperkt. Gezien het voorgaande een win-winsituatie; Goed gezond ruwvoer geeft de basis voor een kwaliteitsmest die past bij de bodem. Een daarmee evenwichtige voeding van de plant geeft vervolgens weer evenwichtige voeding voor de herkauwer in de vorm van goed ruwvoer. In dit kringloopsysteem gaat weinig verloren en het is daarmee een milieuverantwoord systeem. Goed voor de economie en de ecologie.